UMEVA

Anläggningsavgift - Umeå kommun

Sidan håller på att uppdateras för ny VA-taxa

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

 

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

 

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

 

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och /eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 250 m² bruttoarea (BTA) som en lägenhet.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggningsavgift för villa med 800 m² tomt
Servisavgift75 000 kr
Förbindelsepunktsavgift32 500 kr
Tomtyteavgift (800 m² x 37,50 kr)30 000 kr
Lägenhetsavgift19 375 kr
  

Summa inkl. moms

156 875 kr

 

Senast granskad: 2012-05-09 18.37

Relaterade dokument:

VA-Taxa Umeå kommunPDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se