UMEVA

Du påverkar reningen...

...och miljön, som våra älvar och vattendrag, sjöar och hav!

Det beror nämligen på vad du spolar ner i toaletten. Tyvärr spolas andra saker ner i toaletterna än det som de är avsedda för.

Reningsverken är först och främst byggda för att rena vattnet från näringsämnen som kväve och fosfor samt från organiskt material. Kemikalier, tungmetaller och medicinrester är mycket svårare att få bort ur avloppsvattnet. Därför är det viktigt att detta inte hamnar i toaletten, handfatet, vasken eller golvbrunnen.

I Umeå använder vi cirka 200 liter vatten per person och dygn. Öns avloppsreningsverk tar emot cirka 400 liter avloppsvatten per sekund! Alla produkter du använder för att sköta din hygien och ditt hem, t ex tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, tvål, schampo, hårfärgningsmedel, deodorant, tandkräm, mediciner, smink, matrester i disken, smutsen på din kropp och dina kläder och andra saker du gör rent i vatten hamnar förr eller senare i avloppet.


Hjälp oss att få ett renare vatten

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena miljögifter. Därför har det på senare år blivit allt svårare att hålla jämna steg med de ökade utsläppen av miljögifter. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället. På fackspråk kallas detta uppströmsarbete, det vill säga det arbete som görs för att miljögifter från hushåll och anslutna industrier inte ska komma in i avloppssystemen. I detta arbete behöver vi din hjälp.


Här finns några tips som underlättar reningen:

  • Tänk på att inte överdosera tvätt- och diskmedel.
  • Försök köpa miljömärkta varor, titta efter Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman.
  • Kemikalier och lösningsmedel lämnas till återvinningscentral eller miljöstation.
  • Överblivna mediciner lämnas till Apotek, inte till avloppet eller soptunnan.
  • Överflödigt matfett bör torkas bort före disk med hushållspapper.
  • Släng skräp som tips, bindor, kondomer med mera i soppåsen, inte i toaletten.

Kemikalier

Oljor, lösningsmedel, målarfärgsrester, fotokemikalier, bekämpningsmedel, starkt sura eller starkt alkaliska vätskor får aldrig tillföras avloppet. Detta beror på att en stor del av reningen av avloppsvattnet sker i de biologiska behandlingsstegen där reningsarbetet utförs av olika naturligt förekommande mikroorganismer, främst bakterier, som kommer in via avloppsvattnet och som sedan förökar sig. För att bakterierna ska klara av att rena vattnet, krävs en giftfri miljö!


Mediciner

Överblivna mediciner som spolas ner i toaletten kan inte brytas ner fullständigt i reningsverket. Detta innebär att små mängder mediciner kommer ut i naturen. De kan ge genetiska skador och sänka immunförsvaret hos fiskar och organismer som lever i de vattendrag, sjöar eller hav som tar emot det renade avloppsvattnet. Överblivna mediciner ska lämnas till Apoteket.


Skräp

I rensgallren, som tar emot inkommande vatten, fastnar olika saker som t ex leksaksbilar, tabletter av olika slag, kalsonger, sprutor, tops, bindor, tamponger, kondomer, hårstrån m.m. Vissa saker kan ju av misstag spolas ner, men de orsakar ändå många gånger  problem, framför allt i våra pumpar som sätts igen.


Matfett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.

Senast granskad: 2012-05-09 18.12

Tänk efter före du spolar!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se