UMEVA

Frågor och svar om vatten och avlopp

Varför har jag inget vatten?

Det kan bero på att din egen vattenledning har frusit eller gått sönder . Det kan också vara  problem på vårt huvudnät. På vår hemsida under Driftstörningar kan du få mer information alt. kontakta Kundservice.

Vattenkvalitet

Är vattnet klorerat i Umeå eller Vindeln?

Svar:  NEJ! Vakin klorerar inte i något vattenverk för att minska bakterietillväxt i dricksvattnet.

Hårdhet?

Hur hårt är vattnet i kommunala vattenverk i Umeå kommun?

Svar:  Umeå: 2,8°dH, i övrigt se tabell enligt nedan.

Vattenverk pH °dH Alkalinitet (mg/l)
Umeå 8,12,845
Hörnefors8,1 3,265
Sävar 8,13,055

Hur är hårdheten graderad?

Svar:  Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av Kalcium och Magnesium, 1°dH =10,0mg CaO / l . Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

Hårdhetsgradering  
0,0-2,1 Mycket mjukt
2,1- 4,9 Mjukt
4,9- 9,8 Medelhårt
9,8- 21 Hårt
över 21 Mycket hårt

Behöver jag tillsätta salt i nya diskmaskinen för att avhärda vattnet?

Svar:  För nya diskmaskiner skall man alltid följa instruktionerna som man får med. För äldre maskiner får man prova sig fram till man blir nöjd med disken.

pH-värde?

Vad har dricksvattnet för pH-värde?

Svar:  Ca 7,8-8,5 i hela kommunen. PH-värde är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt, mindre än 7 är surt , större än 7 är basiskt, 7 är neutralt. Vattnet är alltså svagt basiskt för att skydda rörnätet mot korrosion.


Finns det något man kan göra åt kalken i vattnet?

Svar:  Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedare, se även ovan om varmvattenberedare.


Hur får man bort kalkbeläggningar?

Svar:  Till lättare rengöring kan Citronsyra användas, till grövre rengöring kan Ättikssyra eller Fosforsyra användas.


Vad är det för beläggning som blir när man kokar vatten i en kastrull? eller; det blir som en hinna på vattnet när man kokat det.

Svar:  Det är kalk som fälls ut när vattnet hettas upp.


Vilken beredartyp är lämpligast för kalkhaltigt vatten?

Svar:  I allmänhet brukar man rekommendera beredare med värmesköldar eller sk. Mantelberedare för att göra ytan på värmeavgivningen så stor som möjligt och därmed minska temperaturen på den värmeavgivande ytan. Rådgör med fackhandeln.


Vad är alkalinitet?

Svar:  Förmåga hos vatten att binda syror. Används som mått på halt av exempelvis vätekarbonater.

 

Färgskiftningar i vattnet

Grumligt vatten?

Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område. När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott kan vattnet upplevas grumligt. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.  Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter under uppsikt. Upprepa vid behov. Kontakta annars Kundservice 


Vitt, nästan som mjölk?

Svar:  Det har kommit in luft i vattnet, spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner, annars: kontakta Vakin Kundservice.


Rödbrunt/brunt?

Svar:  Det är rost som lossnat från ledningarna, spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner, annars: kontakta Vakin Kundservice.


Grått/svart?

Svar:  Det är Mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner, annars - kontakta Vakin Kundservice.


Varmvattnet är gulgrönt?

Svar:  Har man fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat just för att detta skall synas. Kontakta Umeå Energi (090-16 00 00).


Varför blir mitt blonda hår grönaktigt när jag tvättar det?

Svar:  Det blir färgat av kopparjoner som kommer från fastighetens kopparledningar. Vakins vattenverks vattenkvalitet är optimerad för att orsaka minsta möjliga kopparkorrosion.

 

Varför blir inte vittvätten vit?

Svar:  Man har av miljöhänsyn tagit bort blekmedlen från tvättmedlen. Dosera tvättmedel i proportion till hårdhet och tvättmängd.

Vilken temperatur har vattnet som Vakin levererar?

Svar:  Ca 6 - 10 C° . Observera: Vakin levererar endast kallvatten, att åstadkomma varmvatten på ett lämpligt sätt är fastighetsägarens ansvar.


Vilken temperatur skall man ha på varmvatten?

Svar:  Minst 65 grader i beredaren och högst 55 grader vid tappstället. Onödigt hög temperatur, mer än 80 grader orsakar mer kalkutfällning. För låg temperatur kan gynna tillväxt av Legionellabakterier.


Om man reser till andra städer, kan man få bort kloret?

Svar:  Det är normalt helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finnns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.


Varför kliar det när man har duschat?

Svar:  Det beror egentligen inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var återhållsam med tvål och smörj huden med fuktkräm.


Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?

Svar:  Vattnet som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur och det kan gynna (ofarliga) mikrorganismer som orsakar lukt. Luktämnena framträder också tydligare när vattnet är varmare. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används!


Hur mycket radon finns det i vattnet?

Svar: I Umeå kommun håller dricksvattnet 0-20 Bq/l. Vid radonhalter över 100 Bq/l hos användare erhålls en anmärkning, om radonhalten däremot överstiger 1000 Bq/l hos användare är vattnet otjänligt..


Kan man använda kranvatten till akvarier?

Svar:  Det går alldeles utmärkt med vanliga akvariefiskar, man skall dock vara försiktig när man fyller ett akvarium första gången och låta vattnet stå på luftning ett par dygn innan man släpper i fisken. Nypåfyllt akvarium kan ibland bli grumligt av kalkutfällning, grumligheten försvinner efter en vecka och är ofarlig.


Man skall vänja fisken successivt till nytt vatten om den byter miljö. Om man byter 1/3 av vattnet varannan till var tredje vecka behöver man inte oroa sig för vattenkvaliten och kemin om man har rimligt antal fiskar. Vissa fiskarter och andra akvariedjur kräver specialkunskaper om vattenkemin, akvarieaffären kan ge mer råd om detta. Normalt så skall man utan problem kunna använda ljummet tempererat vatten direkt från blandaren om man bor i fastighet med värmeväxlare (fjärrvärme).

Jag bor i villa, men på fakturan står det lägenhetsavgift. Varför då?

Varje bostad som har tillgång till vatten och/eller avlopp betalar en avgift för varje lägenhet som finns på fastigheten. En villa med ett kök betalar en lägenhetsavgift.  Läs mer i vår taxa.

Enskilda avloppsbrunnar

När kommer ni och tömmer min slambrunn?

På vår sida om enskilt avlopp finns information om när bilen kommer till ditt område. Alternativt kontakta Kundservice.


Hur vet jag om jag har en slambrunn eller annat? Och vad är en markbädd?

Svar:  För bästa information - läs vår informationsbroschyr om slambrunnar! Klicka härlänk till annan webbplats!

Senast granskad: 2012-05-09 18.34

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se