UMEVA

Beställning av avstängning eller påsläpp av vatten

Som fastighetsägare är du själv ansvarig för att beställa avstängning ch påsläpp av vatten hos Vakin. Detta görs enklast via anmälningsformuläret nedan.

Vakin erbjuder avstängning och påsläpp av vatten som en kostnadsfri service till alla fastigheter inom kommunen. Det gör vi för att möjliggöra renoveringsarbeten inom fastigheten. Det är endast Vakin som har behörighet att justera servisventilen vid tomtgräns.


För att bäst kunna planera vårt arbete och för att hinna kontrollera att servisventilen är framkomlig och funktionsduglig, behöver vi få veta önskad tidpunkt för servisavstängning minst tre arbetsdagar i förväg.


Önskad tidpunkt kan beställas tisdag-fredag, 07.30-15.30.


Kom ihåg! Vid gemensamma servisventiler ska du som fastighetsägare även meddela grannar om beställd tidpunkt.

Fullständig adress, inklusive postnummer och postortGenom att skicka in formuläret samtycker jag till att mina personuppgiftbehandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Senast granskad: 2012-09-07 08.01

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se