UMEVA

Vatten och avlopp

Som kund hos Vakin får du ett av Norrlands godaste kranvatten direkt hem i din kran. Till en kostnad som är betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Det du betalar för vatten och avlopp går till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten. 

Senast granskad: 2012-05-14 21.27

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se