UMEVA

Matavfallsåtervinning

Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta till vara.

Återvinn ditt matavfall!

Höst- och vintertips!

Under den kalla årstiden kan problem med fastfrysning av papperspåsen i kärlet uppstå. Titta därför till kärlet inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på kärlets botten eller på sidorna. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet - det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast.


För att minska risken för fastfrysning kan du:


  • Låta blött matavfall rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Få matavfallet torrare genom att blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger. Du kan också lägga lite tidningspapper i botten på papperpåsen.
  • Låta påsen ligga i en hink utomhus och frysa till en liten stund innan den läggs i kärlet.
  • Lägga tidningspapper i botten av kärlet.
  • Hålla kärlet rent - ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.


Vid frågor, kontakta Kundservice!

Vill du byta abonnemang?

Logga in på Mina sidor och gör ditt abonnemangsval. På fakturan finns dina inloggningsuppgifter. Eller hör av dig så skickar vi en valblankett!

Som fastighetsägare inom matavfallsområde kan du välja mellan tre olika avfallsabonnemang.

 

Abonnemang 1, Återvinning av matavfall
Du skiljer på matavfall och brännbart hushållsavfall och lägger det i var sitt kärl – matavfall i brunt kärl och det brännbara avfallet, ”soppåsen”, i grönt. Kärlen töms samtidigt, men i olika fack på sopbilen. Matavfallet går till rötning i en biogasanläggning och ”vanliga soppåsen” går till förbränning.

Du betalar du en årsavgift för det bruna kärlet, påshållare och särskilda papperspåsar för matavfall. Matavfallet i det bruna kärlet vägs men debiteras inte. Avfallet i gröna kärlet minskar, vilket totalt ger en lägre kostnad.

Abonnemang 2, Hemkompost
Du tar själv hand om ditt matavfall och komposterar det på din fastighet året runt. Brännbart hushållsavfall läggs som vanligt i det gröna kärlet. Kom ihåg att du även måste anmäla innehavet av hemkomsten till kommunen.


Du bekostar du själv en skadedjurssäker, isolerad kompost och övrig utrustning som eventuellt behövs. Avfallsmängden i gröna kärlet minskar och således även kostnaden för detta.

Observera att matavfall inte får komposteras i en ”öppen” kompost!

Abonnemang 3, Blandat avfall
Om du inte vill återvinna ditt matavfall fortsätter du som tidigare och lägger matavfallet tillsammans med brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet.


Utöver abbonemanget för kärlet så betalar en årlig miljöavgift. Renhållningstaxan är anpassad för att uppmuntra till ökad återvinning och miljövinst.

Avfallskvarn i vasken ej tillåtet

Umeå kommun tillåter inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om Vakin efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Läs mer.

Senast granskad: 2012-05-09 17.46

Frågor och svar

om matavfallsåtervinning
Klicka här!

Påsar för matavfall

Behöver ni fler?

Varför papperspåsar?

Klicka här.

VIKTIGT! Använd påshållaren så att påsen luftas!

VIKTIGT! Använd påshållaren så att påsen luftas!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se