UMEVA

Grov- och trädgårdsavfall

Grovavfall är hushållets lösa inventarier som är för stort för ditt avfallskärl. Det kan vara möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor och liknande.Trädgårdsavfall är t ex gräsklipp, kvistar och löv som samlats in på villa- eller fritidshustomt.

Grovavfall och trädgårdsavfall kan lämnas på någon av kommunens sju bemannade återvinningscentraler, Gimonäs, Klockarbäcken, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Tavelsjö eller Botsmark. Läs mer om dem via länken till höger!


Hämtning av grovavfall vid hushållet

Fastighetsägaren kan också beställa hämtning hos Vakin, mot en transportavgift, som består av en fast framkörningsavgift och en rörlig avgift/m3. Ca 3-500 kr för 1-3 m3 avfall (se aktuell taxa i länken till höger).

Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall", namn, adress samt uppställt på ett sådant vis att det klart framgår att det är grov- eller trädgårdsavfall. Hämtning sker inom 17 dagar.


OBS!

- Endast mindre mängd trädgårdsavfall (6 säckar - ca 1 kbm) hämtas på detta sätt.

 

- Elavfall ingår ej i vår hämtservice eftersom det tillhör ett producentansvar som ska bekosta dess insamling och transport. Gamla/trasiga skivspelare, dammsugare, kylskåp, lampor eller dylikt kommer alltså att lämnas kvar.

 

Vi hänvisar till inlämning i ELIS-skåp (se placeringar i länk till höger) för smått elavfall, lampor och batterier eller till bemannade återvinningscentraler.
TIPS! Vid köp av nya vitvaror och elprodukter erbjuder vissa butiker bortförsel av de gamla från ditt hem.


Senast granskad: 2012-04-30 13.15

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se