UMEVA

Återvinningsstationer

Till en återvinningsstation kan du lämna tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. Dessutom finns en batteriholk för småbatterier.

FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är ansvariga för hela förpackningsinsamlingen i Sverige. På deras hemsida finns information om förpackningsinsamling och var du kan hitta närmaste återvinningsstation.Vakin sköter om tömningen av batteriholkarna.


Är någon container full eller har du synpunkter på städning, snöröjning och halkbekämpning vid återvinningsstationen?
Ring: 0200-88 03 11

Vad händer med det som källsorteras?


På sidan sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bra informationom hur det material som återvinns tas om hand.

Senast granskad: 2012-04-30 13.16

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se