UMEVA

Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall utan lämnas in till professionella avfallsmottagare, så att det kan tas om hand på riktigt sätt.

Lika viktigt är det att man är försiktig, så att inte lysrör och annat farligt material går sönder i hanteringen. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö.


Farligt avfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral och det ska märkas med förpackningarnas innehåll. Inlämnade kemikalier ska vara märkta med innehåll och vara väl förpackade.  Olika kemikalier ska inte blandas.


Att förhindra att det farliga avfallet kastas i den vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet är det viktigaste målet med vårt arbete.

Vad händer med det farliga avfallet som samlas in?

Besök sidan sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns information om behandlingsmetoder för farligt avfall.

Exempel på farligt avfall från hushåll:

Spillolja, lysrör och lågenergilampor, glödlampor, kvicksilvertermometrar, småbatterier, bilbatterier, nagellack, färgrester, lacknafta, limrester, avfettningsmedel, syror, lut, bekämpningsmedel, fotovätskor, och andra produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur.

Senast granskad: 2012-05-09 17.26

Broschyr

Hämta hem vår nyttiga broschyr om farligt avfall. Klicka här.PDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se