UMEVA

Sortering för hushåll

Att sortera sitt avfall är inte svårt. Och är vi noga i sorteringen av vårt avfall blir det lättare att återvinna energi och näring ur matavfall och att återvinna material, som t ex plast och metall.

Nyttan med sortering

Ungefär två tredjedelar av alla svenskar källsorterar och de allra flesta gör det för miljöns skull. På så sätt hjälper man till att spara stora mängder energi och ser också till att naturens material stannar i kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst och därmed vinner även du något varje gång du återvinner!


Återvinningsindustrin tar hand om allt material som samlas in och efterfrågan ökar ständigt. Återvunna råvaror är nämligen mycket viktiga

för många tillverkningsindustrier!


Vill du veta vad som händer med det vi källsorterar? Kolla in sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall utan lämnas in till professionella avfallsmottagare, så att det kan tas om hand på riktigt sätt. Lika viktigt är det att man är försiktig, så att inte lysrör och annat farligt material går sönder i hanteringen. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö.

Läs mer om farligt avfall här!

Senast granskad: 2012-04-30 13.16

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se