UMEVA

Sophämtning villor och fritidshus

Rutiner vid tömning av kärl

 • Paketera avfallet väl innan det stoppas i kärlet.
 • Ställ gärna ut kärlet dagen innan, då tömning sker mellan 06.00-22.00. Då slipper du springa ut på morgonen eller missa tömningen om bilen kommer tidigare än "vanligt". OBS! Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag!
 • Drag fram kärlet och ställ det med locköppningen mot vägen.
 • Placera kärlen med en meters lucka.
 • Se till att locket är stängt.
 • Lämna en meter fritt runt kärlet.

En meter mellan kärlen

När snön faller är det tyvärr lite för enkelt att ställa sopkärlen lite för nära varandra. För att det ska gå enkelt för de som hämtar in matavfallet krävs att den bruna och gröna tunnan står cirka en meter ifrån varandra och med locket vänt mot gatan.


Ifall kärlen är felaktigt placerade hänger chaufförerna en gul lapp på kärlet. Händer det upprepade gånger kommer chaufförerna inte att tömma kärlet.


Du betalar för det du slänger

Umeå kommun har vi viktbaserad taxa, vilket innebär att sopbilen väger kärlen både när de lyfts upp och innan de ställs ned igen för att bara det som ramlar ur kärlet ska registreras. När det gäller den gröna tunnan debiteras den vikt som registrerats, när det gäller den bruna tunnan debiteras inget.

Tider för sophämtning

På Mina sidor finner du information om vilken dag vi tömmer soporna just hos dig. Logga in med kundnummer och kod, uppgifter som du finner på fakturan.

Sophämtning sker från tidig morgon till sena kväll, när just Ert kärl blir tömt kan variera mellan 06.00 -22.00. Grundregeln är denna; ställ ut kärlet på kvällen, dagen innan tömningsdagen och låt kärlet stå tills det är tömt. Skulle kärlet trots allt inte var tömt till dagen efter går det bra att ringa Vakins Kundservice, 090-16 19 00.

 

Fritidshus har en särskild hämtningsperiod, 15 maj - 15 oktober.

Sophämtning helgdagar

Sopbilen kör som vanligt på röda helgdagar som infaller måndag till fredag!

Extra säck och extra tömning av kärl

Om man glömmer att ställa ut sitt kärl, ringer man till Vakins Kundservice på tel: 090-16 19 00 och meddelar att man ställer ut en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Detta till en låg avgift. Du får uppge namn, adress och eventuellt anläggningsnummer (står på din faktura). Om det är en stor olägenhet eller andra problem går det att beställa extra tömning av kärlet. Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 189 kr, rörlig viktavgift enligt tabellen och en extra avgift som är 48 kr för 190- och 370-literskärl respektive 85 kr för 660-literskärl.

Delat kärl

 • Högst två fastighetsinnehavare kan dela på kärl.
 • Endast 140 och 190 liters kärl får delas.
 • Båda fastighetsägarna står kvar som kund hos Vakin och betalar villaavgiften var för sig. Behållaravgiften delas. Viktavgiften debiteras den som står som ansvarig för kärlet.
 • För delning av brunt kärl krävs att båda fastighetsägarna har valt abonnemang 1, Återvinning av matavfall.
 • Ägandeändring ska meddelas till Vakin .
 • Ansvarig person för kärlet ansvarar för kärlets skötsel, hållande av framkomlig väg, städning m m.
 • Valin kan avsluta delningen av kärl vid bristande betalning, skötsel eller annan ändring som Vakin beslutar.

Trasigt kärl

Eftersom kunden endast lånar kärlet betyder det att om kärlet går sönder pga oaktsamhet blir kunden ersättningsskyldig. Om kärlet skulle gå sönder genom olyckshändelse vid tömning eller normalt slitage, byter Vakin kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar och kunden behöver inte stå för några kostnader.

Byte av kärlstorlek

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang 210 kr 
   
Byte av kärl tillkommer 285 kr
   
 

Vakin byter kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar.

Senast granskad: 2012-05-10 08.15

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se