UMEVA

Arbetsmiljö

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av t ex staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet.  Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc.


Vid nybyggnation är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från tömningsfordonets uppställningsplats. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter.

Brunnslocket

Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket då det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket.

Brunnslocket:

  • ​får inte vara fastfruset. Lossa fastrostade muttrar.
  • bör, av arbetsmiljöskäl,  vara av lätt material t ex plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.  
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället.  Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.  


Lätta lock

Lätta lock finns att tillgå hos VVS-företag och byggvaruhus.


Brunnspecialistens lock (brunnspecialisten.se) finns på:

- Beijer Bygg, Rödbergsvägen 2

- XL Bygg, Mätarvägen 3

- Bula AB, Cementvägen 18


Kombiringens lock (kombiringen.se) finns på:

- Bygma, Maskingatan 5

Senast granskad: 2012-10-15 09.50

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se