UMEVA

Avgift för villor - Umeå kommun

Sidan håller på att uppdateras för ny avfallstaxa.

Taxa från 2017-01-01

Fast kostnad för alla hushåll  

Alla hushåll betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:

Villaavgift (villor – en- och tvåfamiljshus) 725 kr per år
 

För permanentboende med kärl och rörlig viktavgift

Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek och en rörlig viktavgift.

140 liters kärl avser endast matavfall (brunt kärl).

Vid 14-dagarshämtning:Pris per år vid kärl på:
 

140 L

190 L370 L

 

(matavfall)

(brännbart)

(brännbart)

Avgift för behållare

250 kr

315 kr600 kr
Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,23 kr1,88kr
 

Miljöavgift

Tilläggsavgift för dem som inte har separata kärl för matavfall.

Villa: 810 kr/år

 

Säck — vid ordinarie tömning

För en säck på högst 240 L och högst 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 30 kr per säck och rörlig viktavgift enligt tabellen. Beställning ska göras minst två dagar innan.

 

Extra tömning  

Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 200 kr, viktavgift enligt tabellen och en tömningsavgift som är 55 kr för 190- och 370-literskärl respektive 100 kr för 660-literskärl. Beställning ska göras minst två dagar innan.

Byte av kärlstorlek

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang 200 kr 
   
Byte av kärl tillkommer 274 kr
   
 

Vakin byter kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar.

Senast granskad: 2012-05-09 18.57Kontakt:

Har du frågor, vill förbeställa extra säck eller extra hämtning kontakta Vakins kundservice.Relaterade dokument:

Avfallstaxa Umeå Kommun 2018PDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se