UMEVA

Avgift för villor - Umeå kommun


Taxa från 2018-01-01

Fast kostnad för alla hushåll  

Alla hushåll betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer:

Villaavgift (villor – en- och tvåfamiljshus) 755 kr per år
 

För permanentboende med kärl och rörlig viktavgift

Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek och en rörlig viktavgift.

140 liters kärl avser endast matavfall (brunt kärl).

Vid 14-dagarshämtning:Pris per år vid kärl på:
 

140 L

190 L370 L

 

(matavfall)

(brännbart)

(brännbart)

Avgift för behållare

260 kr

325 kr625 kr
Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,30 kr1,95kr
Vid veckohämtning:
 

140 L

190 L

370 L

 

(matavfall)

(brännbart)

(brännbart)

Avgift för behållare

545 kr

685 kr

1 285 kr

Rörlig viktavgift, per kilo

0 kr

2,30 kr

1,95kr

 

Miljöavgift

Tilläggsavgift för dem som inte har separata kärl för matavfall.

Villa: 840 kr/år

 

Säck — vid ordinarie tömning

För en säck på högst 240 L och högst 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 35 kr per säck och rörlig viktavgift enligt tabellen. Beställning ska göras minst två vardagar innan.

 

Extra tömning  

Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 210 kr, viktavgift enligt tabellen och en tömningsavgift som är 55 kr för 190- och 370-literskärl respektive 105 kr för 660-literskärl. Beställning ska göras minst två vardagar innan.

Byte av kärlstorlek

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang 210 kr 
   
Byte av kärl tillkommer 285 kr
   
 

Vakin byter kärlet så snart som möjligt, dock senast inom 17 dagar.

Senast granskad: 2012-05-09 18.57Kontakt:

Har du frågor, vill förbeställa extra säck eller extra hämtning kontakta Vakins kundservice.Relaterade dokument:

Avfallstaxa Umeå Kommun 2018PDF

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se