UMEVA

Återvinningscentraler

På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall  — en service som ingår i renhållningsavgiften. Samtliga centraler erbjuder också inlämning av förpackningar och tidningar.

Det insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva deponi och avfallsanläggning.

Latrin  

Latrinkärl finns till försäljning på samtliga återvinningscentraler. De kostar 198 kr/st och då ingår, förutom själva kärlet, även mottagning och behandling. Mottagningen sker vid samtligaåtervinningscentraler. Hämtning kan beställas mot en framkörningsavgift på 189 kr samt 50 kr/kärl. Läs mer här!

Vissa saker tar vi ej emot!

Nedan är vissa saker som inte kan lämnas, eller behöver åtgärdas innan de lämnas, på ÅVC.


Att åtgärda innan du kommer på ÅVC:

- Töm motorer på vätskor, t ex gräsklippare, trimmer, snöslungor.

- Lägg iIsoleringsmaterial i påse/säck.

- Plasta in asbest, max 5 kg.


Saker vi inte kan ta emot på ÅVC:

- Inga brandsläckare, gastuber eller kolsyrepatroner.

- Fyrverkerier, explosiva varor och ammunition.

- Mediciner

- Bildäck, bildelar

- Mat och hushållsavfall


Tack för din insats och välkommen!


Hämtning av grovavfall vid hushållet

Fastighetsägaren kan också beställa hämtning hos Vakin, mot en transportavgift, som består av en fast framkörningsavgift och en rörlig avgift/m3. Ca 3-500 kr för 1-3 m3 avfall (se aktuell taxa härPDF).

Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall", namn, adress samt uppställt på ett sådant vis att det klart framgår att det är grov- eller trädgårdsavfall. Hämtning sker inom 17 dagar.


OBS!

Endast mindre mängd trädgårdsavfall (6 säckar - ca 1 kbm) hämtas på detta sätt.

Elavfall ingår ej i vår hämtservice eftersom det tillhör ett producentansvar som ska bekosta dess insamling och transport. Gamla/trasiga skivspelare, dammsugare, kylskåp, lampor eller dylikt kommer alltså att lämnas kvar.


Vi hänvisar till inlämning i ELIS-skåp (se placeringar här) för smått elavfall, lampor och batterier eller till bemannade återvinningscentraler.
TIPS! Vid köp av nya vitvaror och elprodukter erbjuder vissa butiker bortförsel av de gamla från ditt hem.


Senast granskad: 2012-05-09 18.13

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se