UMEVA

Avfall och återvinning

Vi hämtar ditt hushållsavfall, hjälper dig att sortera rätt, tar emot dina grovsopor på återvinningscentralerna, tömmer enskilda avlopp och ser till att ditt farliga avfall tas om hand på ett säkert sätt. I Umeå och Vindelns kommuner.

Senast granskad: 2012-10-15 09.49

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ | Fakturaadress: Box 165, 901 04 UMEÅ

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se