UMEVA

Taxa för vatten- och avlopp

Sidan håller på att uppdateras för ny VA-taxa.

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

För oss på Vakin är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål. Allt detta får du till en kostnad som är låg sett till riksgenomsnittet i Sverige.


Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via t ex dagvattendammar.


Olika avgifter

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bl a på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet.

Taxeutveckling under 10 år

En bra länk för att jämföra utvecklingen för de kommunala taxorna hittar du på Internet på "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där ser man såväl Umeås och Vindelns, som landets, utveckling. Det är Hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen m fl. som tagit fram jämförelsen.

Senast granskad: 2017-12-07 14.20

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se