UMEVA

Råd och riktlinjer för vatten och avlopp

Här samlar vi råd och riktlinjer för företag gällande hur vatten och avlopp ska hanteras. Även tips och råd till hushåll hittar du här.

Sju enkla tips för en bättre miljö!

 

1. Inget skräp i toan

Släng inte skräp i toaletten – bara kiss, bajs och toapapper hör hemma där.


2. Köp miljömärkt

Köp miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel. Då minskar du på ett enkelt sätt mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet. Välj produkter märkta med Bra miljöval, Svanen eller EU Ecolabel.


3. Dosera för mjukt vatten

I Umeå har vi mjukt vatten, dosera enligt den lägsta rekommendationen på disk- och tvättmedelspaketen.


4. Dammsug innan du våttorkar

Damm suger åt sig miljöfarliga ämnen från textilier, elektronikprodukter, byggmaterial mm. Det är bättre att det hamnar i soporna än i avloppet.


5. Kemikalier till miljöstationen och överbliven medicin till ett apotek

Lämna rester av färg och kemikalier till miljöstationen och överblivna läkemedel till ett apotek. Då tas de om hand på bästa sätt.


6. Undvik produkter som är antibakteriellt behandlade

Träningskläder och skor som är märkta med ”antibakteriellt” eller ”bakteriedödande” kan innehålla de miljöskadliga ämnena silver och triclosan.


7. Tvätta bilen miljövänligt

Mest miljövänligt är det att tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall. Om du måste tvätta bilen hemma ska du undvika att stå på gatan eller garageuppfarten. Ställ istället bilen på en gräsmatta eller grusplan.


 

Gränsvärdeslista för utsläpp

I ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) fastslås att fastighetsägare inte får tillföra den allmänna anläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet. Läs mer här.

Oljeavskiljare

För att en oljeavskiljare ska fungera måste den tömmas regelbundet. Läs mer.

Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot blandat spillvatten, inte fett. Utsläpp av fett/olja leder till stora problem med igensättningar i avloppsledningar. Läs mer.

Tvätta bilen rätt

Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten är inte tillåtet enligt miljöbalken. Tvättvattnet innehåller föroreningar som sitter på bilen, t ex tungmetaller och oljerester, men också kemikalier från det bilvårdsmedel du använder. Läs mer.Senast granskad: 2017-10-02 11.58

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se