Byte Vattenmätare Vindeln

>Tillbaka till startsidan

Byte av vattenmätare i Vindelns kommun

Nu är det dags att byta ut vattenmätarna i Vindelns kommun. För dig som fastighetsägare är detta kostnadsfritt. Bytet av vattenmätare i kommunen påbörjas i slutet av september och pågår fram till 2019. Ett brev med tidsbokning för byte av vattenmätare hos er kommer i ett separat utskick när vi kommer till ert område.

I samband med bytet övergår kommunen till vattenmätare som kan fjärravläsas. Den vattenmätare vi installerar i er fastighet kommer därför att se lite annorlunda ut, men den går att läsa av manuellt via skärm på fronten som vanligt.


Vid mätarbytet kommer vattnet att vara avstängt i fastigheten medan arbetet pågår, vilket i normalfallet tar ca 30 minuter. Det är viktigt att ni kontrollerar att avstängningsventilerna (kranarna) på bägge sidor av vattenmätaren fungerar och håller tätt för mätarbyte. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa ventiler (kranar) samt övrig rörinstallation i fastigheten är funktionsdugliga. Om mätarkonsol (se Varning för ventiler märkta LK580eller LK581) saknas så ska ledningen vara fast monterad i vägg på bägge sidor om mätaren för att mätarbyte ska kunna genomföras.

 

Förbered också genom att skapa fritt utrymme runt vattenmätaren så går jobbet snabbare. Se Anvisning mätarplats.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
Postadress: 901 84 UMEÅ
Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08

E-post: kundservice@vakin.se