UMEVA

Dricksvatten - Vårt viktigaste livsmedel

Det är inte så ofta man tänker på vart vattnet i våra kranar kommer ifrån, eller hur det tar sig in i ditt hus. Kanske inte förrän den dagen det inte fungerar... I Umeå kommun har vi ett mycket gott dricksvatten med hög kvalitet. Detta kommer sig av att det tas från marken - alltså grundvatten.

Att det är nyttigt att dricka vatten kan väl knappast någon ha missat — i stort sett varje dag kommer vi i kontakt med reklam för vanligt vatten (ibland med smak eller kolsyra) på flaska. Men är det så mycket bättre med flaskvatten än med vattnet i kranen?


De flesta kommuners dricksvatten håller lika hög kvalitet som vattnet som tappas på flaska. Skillnaden är att vattnet i kranen är så "färskt" det kan bli medan vattnet på flaska ofta har lagrats länge innan du köper det i affären. Dessutom transporteras flaskvatten ofta långa sträckor vilket medför en negativ miljöpåverkan.


Urgammalt men ständigt aktuellt

Med tanke på att jordens vatten är flera miljoner år gammalt kan man tro att det skulle vara lite omodernt, ändå är vatten idag mer aktuellt än någonsin. Av allt vatten på jorden är drygt 97% saltvatten. Av de återstående 3% sötvatten är mer än 2/3 bundet i glaciärisarna. Det återstår alltså knappt en procent som är mer eller mindre tillgängligt för jordens befolkning att dricka.


En liten del av befintligt sötvatten finns i atmosfären, annat ligger fast i permafrost och en allt större del är förorenat av människan.De geografiska variationerna är stora vad det gäller vattentillgång, som exempelvis öknar och regnskogar, men även årstidsvariationerna gör det besvärligt på många platser. Områden som stora delar av året har torka kan vid regnperioden drabbas av stora översvämningar. Mycket tyder också på att klimatförändringarna leder till mer extrema perioder av torka respektive översvämningar.


Stora mängder vatten av prima kvalitet

I Sverige har vi som tur var gott om sötvatten och att få tag i dricksvatten av bra kvalitet är lätt — det är bara att öppna kranen! I Umeå tas dricksvattnet ifrån Vindelälvsåsen vid Forslunda vattenverk. Där pumpas drygt 20 000 kubikmeter grundvatten upp varje dag. För att inte grundvattenytan ska bli alltför låg infiltreras vatten ifrån Umeälven i stora infiltrationsbassänger. Vattnet filtrerar ner genom marken och blandas med det naturliga grundvattnet innan det når brunnarna.


Vattnet som tas upp är av så god kvalitet att det nästan inte behöver behandlas alls! Vattnet luftas för att ta bort en del av järnet som finns i vattnet, sedan rinner vattnet genom kalkfilter för att höja pH-värdet så att inte vattenledningarna ska rosta sönder.


Vi tar regelbundna vattenprover för att kontrollera att dricksvattnet håller hög kvalitet. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.


LÅT DIG VÄL SMAKA!!!

Senast granskad: 2015-12-29 16.16

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se