UMEVA

Styrelse Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Ordförande

Per-Erik Johansson (S)

Vice ordförande

Mathias Haglund (S)

Ledamöter

Ingela Wallrud (S)

Christer Paulsson (S)

Per-Anders Olsson (S)

Christer Lundgren (C)

 

Kjerstin Widman (M)

Thomas Fritz (MP)

Veronica Kerr (KD)

Minna Toivanen (V)

Arbetstagarrepresentanter

Conny Persson (SACO)
Jörgen Norman (Kommunal)

Mattias Lindh (Vision)

Ledning

Tomas Blomqvist

VD

Robert Hansson

VA-chef

Elisabeth Johansson

Renhållningschef

Ingrid Undén Lindehell

Personalchef

Mikael Bergström

Ekonomichef

Anna-Lena Fomin

Kund och kommunikations-
chef

Senast granskad: 2017-09-02 22.03

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se