UMEVA

Priserna skiljer sig mellan kommunerna

Friskt dricksvatten i kranen dygnet runt och någon som tar hand om ditt nedsmutsade avloppsvatten på ett miljömässigt bra sätt. Hämtning av hushållsavfall med god efterbehandling, insamling och rening av slam från enskilda avlopp och bemannade återvinningscentraler... Vad kan något sådant kosta?

Vår erfarenhet är att man har god koll på vad bredband och mobiltelefoner

kostar, men att de flesta inte vet vad de betalar för vattnet eller avfallshanteringen.


Ett typiskt villahushåll betalar idag, beroende på typ av abonnemang, 435-600 kr/månad (6200-7200 kr/år) för vatten, avlopp och dagvatten och 130-200 kr/månad (1600-2400 kr/år) för sophämtning och tillgång till bemannad återvinningscentral (inkl moms).


Självfinansierande verksamheter

Arbetet med vatten respektive avfall finansieras av den taxa som alla fastighetsägare betalar. Verksamheten är alltså självförsörjande och inga skattepengar blandas in. Ett kommunalt bolag med dessa ansvarsområden får inte gå med vinst eller förlust. Taxorna kommer att harmoniseras i upplägg och struktur mellan kommunerna, men inte i kostnadsnivå.


Varje kommun måste, enligt lag, bära sin egen kostnad för medborgarnas

vatten- respektive avfallshantering. Har man många invånare blir kostnaden per hushåll vanligtvis lägre än om man har ett fåtal invånare. Samordning av tjänster, arbetsrutiner och kompetensdelning leder inte till lägre taxor, men väl till att kostnader inte ska skena för en kommun med liten mängd invånare. I

dagsläget är taxeberäkningar ej fastställda för 2016.


Senast granskad: 2015-12-15 09.03


Relaterade sidor:


Taxor och avgifter


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se