UMEVA

Fakturor till Vakin eller övriga bolag

Från och med 1 juni 2017 önskar vi därför att ni ställer ut era fakturor till någon av nedanstående mottagare:


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Org.nr: 559028-8899

e-fakturor GLN-nummer: 7365590288898

Mailade fakturor skickas till: efakt-vakin@pdf.scancloud.se

Umeå Vatten och Avfall AB

Org.Nr: 556492-0287

e-fakturor GLN-nummer: 7365564920281

Mailade fakturor skickas till: efakt-umeva@pdf.scancloud.se

Vindeln Vatten och Avfall AB

Org.Nr: 559026-4718

efakturor GLN-nummer: 7365590264717

Mailade fakturor skickas till: efakt-vindeln@pdf.scancloud.se

 

Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens med namn eller annan överenskommen fakturamärkning. Om referens saknas kommer fakturan att återsändas


alla fakturor tilloss MÅSTE innehålla referens med namn ellerannan överenskommen fakturamärkning. Om referens saknas kommerfakturan att återsändas

Senast granskad: 2017-06-07 10.06


Kontakt

Har du frågor eller funderingar på vilket bolag som ska faktureras, kontakta kundservice på

090-16 19 00


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se