UMEVA

Fakturor till nya bolagen

Umeå resp Vindeln Vatten och Avfall AB kommer fortfarande finnas kvar som anläggningsbolag som ska bära kostnaden för resp verksamhet.


Till Vakin flyttas all personal och kompetens samt kostnader som är förenade med detta.


För dig som leverantör innebär det att nya fakturamottagare behöver läggas upp och beroende på vilken vara eller tjänst vi köper från er kan det skilja sig var fakturan ska skickas. Alla bolag har samma fakturaadress, men givetvis olika namn och organisationsnummer.Från och med 1 januari 2016 önskar vi därför att ni ställer ut era fakturor till någon av nedanstående mottagare:


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Box 165

901 04 UMEÅ


Org.nr: 559028-8899

Umeå Vatten och Avfall AB

Box 165

901 04 UMEÅ


Org.Nr: 556492-0287

Vindeln Vatten och Avfall AB

Box 165

901 04 Umeå


Org.Nr: 559026-4718Fakturor som skickas till felaktig mottagare kommer att återsändas med önskan om kreditering och ny faktura till rätt mottagare.


Vänligen ange alltid vår referens i form av: för- och efternamn.


Tack på förhand!


Senast granskad: 2016-01-13 17.10


Kontakt

Har du frågor eller funderingar på vilket bolag som ska faktureras, kontakta kundservice på

090-16 19 00


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ | Fakturaadress: Box 165, 901 04 UMEÅ

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se