UMEVA

Länkar

Vatten

Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (branschorg)
Vattenskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Svenskt Vattens skolsajt
SIWIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Stockholm International Water Institute. A policy institute that seeks sustainable solutions to the world´s escalating water crisis.
Stockholm Vatten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stockholm Vattens skolsajtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp
VVS-branschens Yrkesnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Jobbar med frågor som rör utbildning och rekrytering inom VVS, isolering och industrirör. Har ett skolmaterial (film+arbetsmaterial) — "Om vatten". Det finns även för utlåning hos oss!
Vattenpaketetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Undervisningsmaterial för högstadie- och gymnasieklasser, framtaget för att lyfta vattnets betydelse i vår värld.


Avfall

Hämta Avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Hämta avfall.nu handlar om hur insamling av hushållsavfall kan underlättas och bli effektivare.
Sopskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Lär mer om hantering av farligt avfall, för miljöns skull. Sopskolan.se är ett skolmaterial för skolår 7-9. Fakta, frågesport med mera. Även lärarmaterial finns.
Sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Avfallsportalen (även med spel för barn!)

Pantameralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Returpacks hemsida med mycket och bra information om varför vi ska panta våra burkar och flaskor. Även med skolmaterial!
El-kretsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Här kan du lära dig allt om återvinning av elektriska prylar.

FTI AB länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB
Viva Resurs (Returmarknaden)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Umeå kommuns återvinningsverkstad
Returbutikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Umeå kommuns second-hand-affär
Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — (branschorg)
Allmiljö länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IL Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Ragn-Sellslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SAKABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Myndigheter

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrigt

KRAVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svanmärkta produkter länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Formaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster — Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Alcontrol länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast granskad: 2017-03-16 14.18

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se