UMEVA

Kvalitetspolicy

Vi ska med hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt förse medborgarna med ett gott dricksvatten och ta hand om avlopp och avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska vara pålitliga, serviceinriktade och arbeta med att ständigt förbättra våra processer.

  • arbeta systematiskt och målmedvetet med stöd av vårt verksamhetssystem
  • i all planering lägga tonvikt på förebyggande åtgärder för att minska risker för störningar
  • alltid hålla hög leveranssäkerhet av gott dricksvatten
  • minimera "olägenheter" tillföljd av hanteringen av avlopp och avfall
  • tillhandahålla aktuell och lättillgänglig information om vår verksamhet till nytta för medborgarna
  • arbeta metodiskt med kompetenshöjande åtgärder för vår personal.
Fastställd 2016-01-01

Senast granskad: 2017-12-12 07.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se