UMEVA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vakin är certifierat i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OH SAS 18001.

Vi arbetar systematiskt med kvalitets-, miljölednings- och arbetsmiljöfrågor. Tre viktiga policies för oss är därför kvalitetspolicy, milöpolicy och arbetsmiljöpolicy.

Senast granskad: 2016-12-08 16.39

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se