UMEVA

Vi arbetar aktivt för att inspirera samhället

Alla invånare påverkar vår omgivning genom sitt liv och agerande. Vi har därför en viktig uppgift att sprida kunskap och inspiration för en hållbar livsmiljö. Detta gör vi både här och där.

Vi vid Vakin är delaktiga i olika projekt, branschorganisationer etc. Nedan presenterar vi några av dessa och varför vi tycker det är viktigt att vara delaktiga i dessa.Kina Xian

Ett projekt som syftar till att utbyta kunskaper om hur vi tillsammans kan utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö.  Hur kan du som medborgare

Några exempel på våra aktiviteter:
• Informationskampanjer till allmänheten
• Miljöinformation till skolorna
• Närvaro på festivaler och evenemang


Senast granskad: 2016-02-10 16.32

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se