UMEVA
2016-03-14

Vi ber om ursäkt!

I samband med kvartalsfaktureringen har våra autogirokunder tyvärr felaktigt fakturerats för dröjsmålsränta vilket kommer att korrigeras så snart som möjligt.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se