UMEVA
2015-05-13

Vårstädning i trädgården

Trädgårdssäsongen är igång och när gräsmattan krattats, buskarna klippts och rabatterna rensats blir det högar med kvistar, grenar, löv och gräsklipp som ska tas omhand.

Lämna trädgårdsavfallet till en återvinningscentral

Kvistar och grenar flisas och blir till biobränsle i kraftvärmeverk.

Löv och gräsklipp o dyl komposteras och blir till näringsrik jord.


Trädgårdskompost

Ett bra sätt att ta hand om sitt trädgårdsavfall är att kompostera hemma på fastigheten. Tänk på att placera komposten så att den inte förorsakar olägenheter för omgivningen.

Tänk på att

Bara matavfall i det bruna matavfallskärlet

I matavfallskärlet får endast matavfall lämnas. En vanlig missuppfattning är att det som lämnas i matavfallskärlet går till kompostering. Lämnas trädgårdsavfall i matavfallskärlet kan det även innebära arbetsmiljöproblem för hämtpersonalen då torrt trädgårdsavfall dammar mycket.


Matavfallet går till en biogasanläggning där matavfallet rötas och blir till biogas och en näringsrik rötrest. Biogasen används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel och bidrar därmed till att minska utsläppen av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Trädgårdsavfall eller annat avfall i matavfallskärlet kan även leda till störningar i biogasanläggningen.


Att elda trädgårdsavfall är olämpligt

Enligt Umeå kommuns föreskrifter bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler. Läs mer på Umeå kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Att lämna trädgårdsavfall på annans mark är inte tillåtet utan markägarens medgivande


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se