UMEVA
2017-03-22

Världsvattendagen 2017

Under temat för världsvattendagen 2017; ”Vatten och Spillvatten” gers en viktig möjlighet att befästa och bygga vidare på de tidigare Världsvattendagarna. För att markera det nära sambandet mellan vatten och spillvatten (eller avloppsvatten) i arbete att skapa långsiktigt hållbar utveckling deltog Produktionschef VA Robert Hansson i Sveriges Radio P4 morgonprogram.

Hör Robert berätta om vikten av att rena vårt avloppsvatten och skillnader mellan Umeå och Kenya när det gäller vårt dricksvatten. Ett dricksvatten som vi aktivt måste arbeta med för att bevara för efterkommande generationer

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se