UMEVA
2016-10-21

Vakin beviljas projektpengar av Vinnova

Vakin har beviljats projektpengar av Vinnova för en förstudie inom området ”Virtuell VA-Kompetens i Norr”. Totalt har förstudien beviljats 388 800 kr. Målet med studien är att undersöka tekniska och virtuella lösningar för att säkerställa en fungerande vatten- och avloppsverksamhet i Västerbotten.

Vakins projektledare, HR-Chef Ingrid Undén-Lindehell, är mycket glad över att Vinnova har beviljat projektmedel och säger:
– Att vi ges möjlighet och resurser att, tillsammans med kompetens från telemedicins distansarbete, process- och tillverkningsindustrin, skapa framtidens arbetsätt är en spännande utmaning för oss.

 

– Vi har under de senaste 15 åren gått från kommunal förvaltning till processinriktat bolag. Nu tar vi steget till att bli ett komptensbolag och från att förvalta arbetssätt till att utveckla olika metoder för att trygga vatten och avloppsverksamheten både i staden och på landsbygden, avslutar Ingrid Undén-Lindehell.

 

Vinnova skriver följande i beslutet att bevilja projektmedel till Vakin:

”Behovet bedöms som angeläget och ansatsen har potential att bidra till förnyelse och användning även utanför de deltagande organisationerna.”

 

Projektet är ett samarbete mellan Vakin, Högskolan i Skövde – Institutionen för ingenjörsvetenskap och Västerbottens läns landsting, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Interaktiva glasögon för kommunikation mellan specialist och generalist kanske kan vara en metod för framtidens VA-underhåll?

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se