UMEVA
2016-01-15


Utökade öppettider vid klockarbäckens återvinningscentral

Från årsskiftet har Klockarbäckens Återvinningscentral även öppet på torsdag och fredagar. Det har legat i en långsiktig plan att succesivt öka öppettider och tillgänglighet på återvinnings-centralerna. Utifrån Umedalens tillväxt de senaste åren och att antalet besökare vid återvinningscentral ständigt ökar, har det varit ett naturligt steg att öka öppettiderna.

Sedan Återvinningscentralen öppnade vid klockarbäcken 2011 har mängden återvunnet material ständigt ökat. Under 2014 återvanns ca 3 000 ton, och ca 230 ton farligt avfall. Med ökad tillgänglighet kommer mer att kunna återvinnas och återbrukas samt att bilresor från västra sidan av Umeå till Gimonäs återvinningscentral kommer att minska. Sammantaget kommer det att generera ett litet steg för en förbättrad livsmiljö i Umeå.


Klockarbäckens nya öppettider

Måndag    07.00 - 20.00

Tisdag      09.00 - 16.00 

Onsdag    09.00 - 16.00

Torsdag   09.00 - 16.00

Fredag     10.00 - 16.00

Lördag     10.00 - 14.00


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se