UMEVA
2018-03-03

Täfteå avloppsreningsverk har brunnit ned

Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ned till grunden, endast materiella skador är konstaterade och orsaken till branden är ej fastställd. Arbetet med att kartlägga skadorna pågår.

Personal från Vakin kommer att arbeta med att utreda och fastställa skadorna på befintlig infrastruktur i Täfteå. Efter att detta är klarlagt kommer olika handlingsalternativ att tas fram.

 

-Tills vi har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar kommer avloppsvattnet att gå orenat ut i Täfteå fjärden. Därför uppmanar vi boende i Täfteå att använda avloppet sparsamt säger Robert Hansson VA-Chef vid Vakin.

 

Det fortsatta arbetet görs i nära samarbete med olika samhällsaktörer, bland annat med Miljö och hälsoskydd vid Umeå kommun för att minimera miljökonsekvenserna.


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se