UMEVA
2015-07-31

Slamtömningar på helger
under augusti och september

Tidsnöd ger helgarbete för vår entreprenör

UMEVA har gett vår entreprenör Allmiljö klartecken att få utföra slamtömningar under lördagar och söndagar mellan kl 09.00 - 18.00 under augusti och september i syfte att hinna med de flesta tömningar inom given tidsram.


UMEVA ber sina kunder om överseende.


Här hittar du schema för slamtömning.


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se