UMEVA
2018-03-06

Slambilar transporterar avloppsvatten till Umeå avloppsreningsverk

Arbetet med att minska mängden orenat vatten som släpps ut i Täftefjärden är i full gång. Sedan i går kväll, måndag 5 mars, kör slambilar från en pumpstation i Täfteå för vidare transport till Umeå reningsverk.

I samråd med Miljö- och Hälsa på Umeå Kommun har Vakin kommit överens om att minska belastningen av utsläpp i Täftefjärden. Slambilar kommer därför att transportera avloppsvattnet under de högst belastade tidpunkterna på dygnet för rening i Umeå Avloppsreningsverk.

 

-En hållbar långsiktig livsmiljö är allas angelägenhet. Därför gör vi det som i dagsläget går för att minska utsläppen innan vi har en lösning på plats. Vi har en konstruktiv dialog med Miljö- och Hälsa kring det fortsatta arbetet framåt, säger Robert Hansson VA-Chef vid Vakin.

 

Vakin arbetar sedan branden aktivt för att ha en fungerande avloppsrening på plats. Under måndagen genomfördes en rad olika aktiviteter och samordningsinsatser för att nå målet, rening av avloppsvatten inom tre veckor.För att möta upp de boende i Täfteås frågor och funderingar efter branden har vi skapat en samlingsida på vakin.se/taftealänk till annan webbplats.

 

Rekommendationen att varsamt använda avloppet kvarstår samt att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se