UMEVA
2017-12-13

Reningsverket i Täfteå stängs

Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.

Under våren 2018 påbörjas arbetet med att stänga avloppsreningsverket i Täfteå. Avloppsvattnet från Täfteå kommer i framtiden att pumpas från Täfteå till Umeå Avloppsreningsverk. Reningsverket beräknas stängas ned under 2021.

Avloppsreningsverket i Täfteå behöver en omfattande teknisk upprustning som förbättrar både styrning och driftssäkerhet, som många andra VA-anläggningar inom Umeå kommun. Då finns valet att bygga om avloppsreningsverket i Täfteå eller att pumpa vattnet till Umeå avloppsreningsverk. Denna gång föll valet på att stänga reningsverket i Täfteå och att pumpa vattnet till Umeå.

 

- Ur ett långsiktigt perspektiv är det en fördel att pumpa avloppsvattnet till Umeå. Det ger lägre underhållskostnader och blir lättare att på sikt klara ökade krav på rening av vattnet. Vid framtida skärpta reningskrav av t ex läkemedelsrester kommer vi dessutom bara att behöva uppgradera en anläggning vilket håller nere framtida kostnader berättar Robert Hansson, VA-chef vid Vakin.

 

Förutom det ekonomiska perspektivet finns andra fördelar med att välja att pumpa vattnet in till Umeå avloppsreningsverk. Dels kan livsmiljön i Täfteåfjärden förbättras genom att mängden tillförda näringsämnen minskar. Det skapar också möjligheten att säkra dricksvattenförsörjningen till Täfteå.


Ny vattenledning till Täfteå

I samband med att en ny avloppsledning läggs ned kommer även en ny dricksvattenledning att läggas ned mellan Täfteå och Innertavle. När denna dricksvattenledning är på plats kommer Täfteå inte att bli lika känsligt vid vattenläckor.

 

- Med en ringmatning till Täfteå kan vi stänga av mindre områden vid vattenläckor, vilket ger en mycket högre och tryggare leverans av dricksvatten till de boende i Täfteå avslutar Robert Hansson.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se