UMEVA
2014-12-14

Obemannade miljöstationer tas bort

De tre obemannade miljöstationerna som finns kvar i Umeå håller på att avvecklas.

De obemannade miljöstationerna vid OKQ8 Parkvägen, Statoil Teg och OKQ8 Ersboda tas bort under vecka 51. Anledning är främst risker för hälsa och miljö samt att volymerna farligt avfall som lämnas in där minskat kontinuerligt.


Vi hänvisar istället till våra återvinningscentraler, se öppettider här.


När det gäller mindre elavfall, såsom glödlampor, batterier och annat smått elavfall hänvisar vi även till ELIS som finns utplacerade på fem ställen runt Umeå. Läs mer om ELIS här.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se