UMEVA
2017-09-27

Nytt avfallsinsamlingssystem för villaägare i Umeå och Vindelns kommuner

Under måndagen den 25 september och tisdag den 26 september beslutade kommunfullmäktige i både Umeå och Vindelns kommuner om ett nytt avfallsinsamlingssystem för de båda kommunerna.

Systemet kommer att vara två stycken avfallskärl med fyra fack i varje kärl. Villaägarna kommer att ha de nya kärlen på sina tomter från första halvan av 2020.

Efter korta debatter i både Umeå och Vindelns kommunfullmäktige antogs det nya insamlingssystemet.


- Detta visar att det finns en bred och tydlig förankring i kommunerna om att systemet ska införas, säger Elisabeth Johansson, renhållningschef vid Vakin. Det visar också att det finns en bred politisk vilja att nå de lokal, regionala och nationella miljö- och återvinningsmålen.


Det nya insamlingssystemet består av två avfallskärl med totalt åtta olika fack. I dessa sorterar hushållen ut både ut matavfall, hushållsavfall och förpackningar. Insamlingssystemet är tänkt att införas för villor och radhus i de båda kommunerna med start första halvan av 2020. Insamlingssystemet med förpackningar kommer att vara frivilligt.

 

- Det vi ser från andra kommuner som infört fastighetsnära insamlingssystem är att fastighetsägare är mycket nöjda med den ökade servicenivån och den goda utsorteringen som sker. Sammantaget är detta en bra vinst som vi gör tillsammans för vår gemensamma livsmiljö, säger Elisabeth Johansson.

 

Fram till införandet under 2020 finns ett stort och omfattande arbete kvar att genomföra. Förutom upphandlingar av entreprenörer och anpassning av regler och avgifter ska villahushållen informeras och ges möjlighet att välja det nya insamlingssystemet. Alla kunder kommer också att få möjlighet att ställa frågor lära sig mer om det nya systemet.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se