UMEVA
2015-11-30

Nytt Återbrukshus på Gimonäs ÅVC

I mer än tio år har UMEVA och Viva/Returbutiken samarbetat med insamling respektive försäljning av begagnade saker. För att öka servicen och öka insamlingen av prylar som kan få nytt liv har vi nu byggt ett separat Återbrukshus på Gimonäs återvinningscentral. Det är öppet och bemannat från och med tisdag 1 december.

UMEVA har länge haft ett utrymme på återvinningscentralerna för saker som går att återanvända. Dessa saker har Returbutiken hämtat, lagat vid behov eller gjort om för att sälja i sin butik. När Klockarbäckens ÅVC öppnade började en ny era med bemannat återbruk och på tisdag, 1 dec, tas steget till detsamma även på Gimonäs ÅVC.


Ca 65 000 kg prylar/år från Klockarbäckens ÅVC har fått nytt liv genom att våra kunder lämnat dem till återbruk.

– Vi är glada över samarbetet med Returbutiken, berättar Lars Wård, sektionschef Grovavfall på UMEVA. Återbruket hjälper oss i vår ambition att komma högre i ”avfallstrappan” och det känns bra att kunna erbjuda våra kunder personlig service även för denna viktiga fraktion.


Ny placering på anläggningen

Återbruket återfinns numera i början på anläggningen – efter trädgårdsavfallet och vitvarorna. Förhoppningen är att en placering innan rampen med återvinningscontainrar kommer att leda till ännu större mängd saker som lämnas till återbruk.

– Tidigare har vår återbruksbod varit placerad sist i flödet genom anläggningen, konstaterar Lars Wård, och tyvärr har en del missat möjligheten att lämna saker där. De har då hamnat i containrarna för materialåtervinning istället. Nu borde ingen missa Återbruket - då det är ett helt hus!


Av totala avfallsmängderna på Klockarbäckens ÅVC har det varit i snitt 2,2 % som lämnats till återbruk. Om den relationen stämmer även för Gimonäs kommer det att vara ca 255 000 kg saker/år som samlas in där.


Återbrukshuset på Gimonäs ÅVC finner du innan rampen/tältet. Snart sitter skyltar på plats också!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se