UMEVA

Ny återvinningsstation på Avion

Nu finns en ny återvinningsstation (ÅVS) vid handelsområdet Avion. Det blir enklare att återvinna förpackningar och tidningar när man kan lämna dem samtidigt som man handlar och uträttar andra ärenden.

Nu finns det en ÅVS på Avion och vi på Vakin är glada för hushållens möjlighet till enkel hantering av förpackningar och tidningar som ska återvinnas. Vi är angelägna om att dessa material får komma till nytta och inte hamnar i vanliga soppåsen.


– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Det är mycket bra att en återvinningsstation placeras dit många åker och handlar, säger Lars Hafvenström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som är mycket glad åt placeringen.

 

Ett permanent bygglov borgar för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar, länge.

 


Fakta återvinningsstationer (ÅVS)

ÅVS är till för att privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Det är en miljömässig vinst – varje gång!

 

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 återvinningsstationer runt om i hela landet.

 

www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationlänk till annan webbplats hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas. Genom att lägga in en genväg på skärmen i mobiltelefonen kommer man snabbt hit.


www.ftiab.se/sorteringlänk till annan webbplats finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Det ska vara lätt att göra rätt.


http://ftiab.se/filmlänk till annan webbplats kan man se kortfilmer om vad som händer med det du lämnat.


Få nya kunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet www.ftiab.se/atervinnerietlänk till annan webbplats. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nulänk till annan webbplats. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myterlänk till annan webbplats.

Senast granskad: 2016-06-21 16.35

ÅVS även vid ICA Kvantum

PSST! Du som bor västerut i stan... Visst vet du att återvinningsstationen vid ICA Kvantum, Kronoparken, är tillbaka?

Klicka på bilden för att komma till FTI:s karttjänst med placering av alla ÅVS.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se