UMEVA
2015-10-07

Nominerade till Betongpris

Den mest i ögonfallande byggnaden är den med det veckade taket. Taket på byggnaden är sedumbeväxt.

Umeva har i samband med bygget av det nya avloppsreningsverket på Ön nominerats till Betonggalan i klassen ”årets miljöpris”. Betonggalan hålls i Stockholm den 19:e november. Anläggningen innebär en förbättrad arbetsmiljö, ökad produktion av biogas och optimerat användande av energin – för såväl värme som elproduktion.

Den i mest ögonfallande byggnaden är betongbyggnaden med det veckade taket. Den, liksom hela övriga anläggningen, är ritad av BAU, Byrån för Arkitektur och Urbanism i Stockholm.

– Vi ville ha ett byggnadsmaterial där underhållsbehovet är lågt, säger Anna Carlsson, projektchef för bygget. Samtidigt ville vi ha en byggnad med god brandsäkerhet, ljudisolering och kunna skapa en spännande arkitektur.


Att kunna skapa bra och spännande arkitektur samtidigt som det är funktionellt är en utmaning. Men i denna byggnad möts dessa krav och den bidrar till att skapa en friskare vattenmiljö än vad som tidigare varit möjligt.

– Denna anläggning är en del av ett system när vi skapar ett kretslopp för såväl vatten som näringsämnen, berättar Anna Carlsson. Dock finns det mycket kvar att göra när det gäller att få cirkulation på näringsämnen.


Dagvattenhantering

Taket på signaturbyggnaden är ett sedumtak för att bättre kunna omhänderta regnvatten. Sedumtaket kan ta tillvara på upp till 70 % av allt regnvatten som faller på taket. Samtidigt ger denna typ av tak ökad bullerdämpning och minskar mängden damm.


Runt byggnaderna har det skapats ett system för dagvattenhantering. Där dagvattnet tas upp av växter eller sjunker ner långsamt genom marken, vilket gör att olika partiklar/ämnen sedimenteras och avskiljs istället för att rinna direkt ut i vattendrag där de kan försvåra livsmiljön för vattenlevande organismer.


Arbetsmiljö

Under bygget med det nya avloppsreningsverket har det tänkts på och tagits hänsyn till arbetsmiljön inne i reningsverket.

– Vi har tänkt mycket på belysning, arbetsställningar, ventilation och buller redan i ett tidigt stadium berättar Anna Carlsson. Exempelvis har vi kapslat in bullrande maskiner. Vi har högre ventilation vid gångstråk och slutligen renas utgående ventilationsluft via kolfilter och UV-ljus för att minimera risken för lukt i utomhusmiljön.


Andra enkla åtgärder som vidtagits är att måla insidan i ljusa färger, skapat goda möjligheter för dagsljusinsläpp och en väl anpassad belysning. Även lyfthjälpmedel för exempelvis pumpar har installerats på flera ställen i anläggningen.
Rösta här!

Scrolla längst ner på sidan och lägg din röst på oss (eller någon annan av de nominerade). Gå till betong.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tack för ditt engagemang!


Fakta

  • Uppemot 10 000 m3/betong och 800 ton armering har använts i byggnationerna. Fasadelementen är gjutna av Strängbetong i Långviksmon.


  • Under hela byggtiden har avloppsreningsverket varit i drift och renat 30 000 - 35 000 kubik avloppsvatten per dygn.Välkommen till Öppet hus!


Lördagen den 24 oktober, 10-14, är det öppet hus vid avloppsreningsverket.


(Detta öppethus var 2015)


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se