UMEVA
2016-11-18

Mer än 18 miljoner prillor i avloppet

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Umeå och Vindelns kommuner spolas nästan 50 000 snusprillor ned i toaletten varje dag.

Svenskt Vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Umeå och Vindelns kommun spolas det varje dag ner nästan 50 000 snusprillor i toaletten, vilket motsvarar över 18 miljoner snusprillor per år.
– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i våra kommuner. Vi har räknat ut att det slängs drygt 14 ton snus i våra kommuner varje år, vilket innebär en helt onödig påfrestning på våra avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. Risken finns därför att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger Ulrika Lindberg som arbetar vid VA-Utveckling hos Vakin.

 

Okunskap och beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53 %) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland hushållssoporna, då snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen.

– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om denna enorma mängd snus som spolas ned får många att ändra sitt beteende och slänga snuset bland hushållssoporna istället, men också att både snusare och icke snusare tänker ett varv extra innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Ulrika Lindberg.

 

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det saknas papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus. Men många oroar sig också för att det ska lukta illa. Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har ett representativt urval av befolkning intervjuats. Totalt var det 512 stycken snusare, både män och kvinnor, som är 18 år eller äldre intervjuats.

Svenskt Vatten har tillsammans med Edward Blom gjort en film om att inte fulspola snus.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se