UMEVA
2015-12-01

Julkalender i samarbete med Avfall Sverige

I samarbete med Avfall Sverige publicerar vi en julkalender fylls med miljönärtips. Men även små tävlingar där det är möjligt att vinna miljönärvänliga priser. Längre ned på denna sida har du möjligheten att dela med dig av dina bästa miljönärstips, de bästa tipsen belönas med biobiljetter.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommuner, avfalls och renhållningsbolag för att inspirera till en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig är en ny märkning som man ska leta efter om man vill satsa på framtidens sparform – ekonomiskt och miljömässigt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva.


Det finns många goda idéer ute i samhället. Märkningen syftar till att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Målet är att detta ska bidra till att öka kunskapen och intresset för frågan, att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Målet är också att vi alla ska ta ett första steg mot en beteendeförändring. Det kan innebära att lämna till eller köpa second hand, att planera matinköpen för att minska matavfallet eller att vi helt enkelt ska äta upp maten.


Läs mer om vilka verksamheter i Umeå, Västerbotten och Sverige som är miljönärmärkta. Men även hur du kan leva som en miljönär på miljönärs webbplats.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.Leta efter butiker med denna märkning för att handla miljönärvänligt

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se