UMEVA

Inblick: 3 m under marken

Vår verksamhet är till stor del dold under jord. Närmare 2300 km rör och ledningar finns till för att transportera vatten av olika kvalitet runt om i vår kommun.

Året runt, dygnet runt arbetar vi med att lägga nya ledningar eller underhålla gamla ledningar. Allt för att du ska få rent och friskt dricksvatten i din vattenkran. Även för att ta hand om ditt avloppsvatten, som transporteras genom städer, byar och hela vägen fram till våra reningsverk. Där renas vattnet innan vi lämnar tillbaka det till naturen.


På bilden arbetar en av våra leverantörer med att svetsa en 1400 mm bred ledning. Arbetet sker ca 3 meter under markytan och här kommer det sedan att dagligen passera 1000-tals kubikmeter avloppsvatten på sin väg till rening.Senast granskad: 2016-02-12 16.38

Svetsning i 1400 mm avloppsrör. 3 m under mark.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se