UMEVA
2012-08-10

Hantera latrinavfallet rätt

Latrinavfall ska placeras i separat latrinkärl. Ibland upptäcker vi dock latrinavfall i det gröna kärlet för brännbara sopor. Felaktigt innehåll i dessa kärl orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal som arbetar med att tömma kärlen.

Vi vill därför be dig att hantera ditt latrinavfall på rätt sätt!

Det gröna avfallskärlet ska endast användas till brännbara sopor. När avfallskärlet töms, pressas soporna genom en avfallspress. Om påsar och plastkärl med latrin felaktigt placerats i gröna kärlet sprutar latrinavfallet åt alla håll, vilket innebär en ohygienisk och ohållbar arbetsmiljö för vår personal. Av arbetsmiljöskäl kan soptömningen därför stoppas.

Latrinkärlet ska endast användas till latrin i form av urin, avföring och toalettpapper, alltså detsamma som får spolas ned i vanlig vattentoalett. Felaktigt innehåll, såsom plastpåsar och plastsäckar, kan fastna i tömningsmaskinen som separerar slam och plast. Vi ber dig därför att hantera ditt latrinavfall rätt och bidra till en bättre miljö och arbetsmiljö!

Hur hanterar jag latrinkärlet därefter?


Du kan lämna in latrinkärlet på någon av våra återvinningscentraler, närmaste ÅVC hittar du här. Fråga personalen på plats om hjälp. Du kan också beställa hämtning av latrinkärl mot en fast avgift, läs mer om det här.

För att omhänderta latrin i förmultningsanläggning och/eller kompost på den egna fastigheten ska en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden göras. Du når dem på tfn 090-16 16 97.

Läs mer om latrinkärl och utedass...

Tack för att du tar hand om vår miljö och hanterar ditt avfall rätt!

Vill du köpa latrinkärl?

Du kan köpa latrinkärl på någon av våra återvinningscentraler. Klicka här för att hitta närmsta ÅVC!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se