UMEVA
2016-11-28

Förändrad avfallstaxa från 1 januari 2017

Från 1 januari gäller en ny avfallstaxa i Umeå kommun, det är den första större omarbetningen av avfallstaxan sedan 2011. Efter höjningen kommer ett genomsnittligt villahushåll som sorterar ut matavfallet att betala ungefär 1 800 kr/år i avfallstaxa jämfört med tidigare ungefär 1 600 kr/år.

Höjningen är en följd av att Vakin sedan 2011 fått ökade kostnader för driften av återvinningscentralerna genom ökade öppettider och den nya återvinningscentralen Klockarbäcken, samt genom att samhällets avfallsmängder generellt har ökat, även i soptunnorna.

 

– För Vakin handlar det om att kunna fortsätta möta kommuninvånarnas behov. Tack vare att vi parallellt genomfört flera kostnadseffektiviseringar, har vi kunnat vänta länge med en avgiftsökning, säger Helena Johansson, Sektionschef Hushållsavfall på Vakin.

 

Förändringarna påverkar samtliga delar av taxan och i de flesta fall handlar det om taxehöjningar av befintliga tjänster eller en förändring av själva prisupplägget. Bland några av förändringarna märks:

  • Möjlighet att beställa en tidsbestämd tömning av fettavskiljare.
  • Ökade möjligheter för säsongsverksamheter att bestämma sophämtningsperiod.
  • En nivå för miljöavgift för lägenhet införs.
  • En separat grundavgift för verksamheter införs, en avgift som täcker fakturering, administration och information till verksamhetskunderna.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se