UMEVA
2016-03-04


Faktura information

I början av mars fick närmare 22000 kunder sin första faktura från det nya kompetensbolaget Vakin. På faktura står det att Vakin fakturerar på uppdrag av Umeå vatten och avfall AB.

Sedan 1 januari 2016 har Vakin som uppgift att sköta fakturering för Umeå vatten och avfall AB. Efter sommaren kommer Vakin även att sköta fakturering för Vindeln vatten och avfall AB.


Släpande viktavgifter

I samband med denna fakturering har ett antal kunder fått ett medelande om att de även är retroaktivt fakturerade. I samband med att vi under hösten bytte kund- och debiteringssystem valde vi att skjuta på faktureringen för viktavgifter under 100 kronor. Med denna fakturering finns dessa släpande viktavgifter med.


  • Vakin fakturerar vatten- och avfallskunder till Umeå vatten och avfall AB
  • Vakin är ett gemensamt kompetensbolag mellan Umeå och Vindelns kommuner.
  • Vi har i mars-fakturan fakturerat släpande viktavgifter för vissa kunder.

 

 

Vi ber om ursäkt

I samband med kvartalsfaktureringen har våra autogirokunder tyvärr felaktigt fakturerats för dröjsmålsränta vilket kommer att korrigeras så snart som möjligt

 

Vad är Vakin?

Vakin är ett nytt kompetensbolag sedan den 1 januari 2016. Detta är ett samarbete mellan Umeå och Vindeln. Samarbetet ska skapa en långsiktigt fungerande vatten- och avfallsverksamhet i de båda kommunerna. En viktig del i samarbetet är att varje kommun ska bära sina egna kostnader och lära av varandras erfarenheter. De avgifter våra kunder betalar i respektive kommun användas för investeringar i sin kommun.


Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se