UMEVA
2015-11-15

Dricksvattenkvalitet i Botsmark

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer funderingar om dricksvattenkvaliteten i Botsmark. Påståenden florerar om att dricksvattnet skulle innehålla ohälsosamma halter av mangan, att vattnet skulle komma från Sävarån och även att pH-värdet skulle vara lågt.

Med nedanstående information hoppas vi kunna förmedla kunskap och trygghet om det dricksvatten som levereras.

Livsmedelsverkets höga krav på dricksvatten ställs i deras föreskrifter SLVFS 2001:30. Som producent har vi dessa föreskrifter att leva upp till varje dag, året runt. Att vi lyckas bekräftar vi genom kontinuerlig övervakning av processen, regelbundna provtagningar med analyser vid ett oberoende laboratorium ackrediterat av SWEDAC, samt återkommande tillsynsbesök av kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.


Grundvatten av mycket god kvalitet

Det dricksvatten vi levererar i Botsmark bereds från grundvatten från två bergsborrade brunnar, väl avskilda från och ej påverkade av Sävarån. Dricksvattnet i Botsmark håller mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal de hårt ställda krav som gäller för dricksvatten i Sverige.


I vattenverket luftas råvattnet för att driva av kolsyra, höja pH och skapa förutsättningar för att kunna fälla ut och i sandfilter avskilja naturligt förekommande halter av järn och mangan. Därefter justeras pH till ca. 8,1.


För att ytterligare öka säkerheten för vattenkunder i Umeå kommun pågår installation av UV-ljus i bolagets samtliga dricksvattenverk. Detta gör vi i förebyggande syfte och UV-ljuset kommer att fungera som en mikrobiologisk barriär som effektivt avdödar eventuella framtida förekommande bakterier, virus och parasiter som annars skulle kunna orsaka epidemier.


Resultat från senaste provtagning

Prov på dricksvatten från Botsmark vattenverk, okt 2015. Gällande gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 redovisas i separat kolumn.

Provtagningsresultat av dricksvatten från Botsmark vattenverk, okt 2015.

Läs mer

Läs mer om vårt fantastiska vatten.

Klicka här!öppnas i nytt fönster

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se