UMEVA
2015-04-16

Att tänka på vid slamtömning

Vid beställning av slamtömning utöver ordinarie tömning (budning) är det viktigt att tänka på att vägen ska vara farbar för tunga fordon (27 ton).

Är vägens bärighet nedsatt, exempelvis på grund av vårförfall, kontaktas vägföreningen för dispens. Vägföreningen kontaktar UMEVA om dispens medges, därefter kan budning göras.


Vid budning ska vägen hållas körbar, halkfri och snöröjd samtliga dagar tills tömning utförts.

Beställning av slamtömning utöver ordinarie tömning (budning) görs hos kundservice (090-16 19 00).

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se