UMEVA
2015-11-27

Årets Återvinningskommun = Region Västerbotten!

Region Västerbottens samverkansorgan "Samrådsgrupp Avfall" är Årets Återvinningskommun (-er) i Sverige. Agneta Lantto Forsgren, sektionschef Avfall Skellefteå och Inger Olofsson, Region Västerbotten mottog branschens pris vid Återvinningsgalan i Göteborg onsdag 25 nov.

Samrådsgrupp Avfall jobbar utifrån kommunernas behov av samverkan kring avfallsfrågor. Gruppen består av 15 renhållningsansvariga i Västerbottens kommuner och en representant från Region Västerbotten. Gruppen jobbar bland annat med samsyn, erfarenhetsutbyte, gemensamma avtal, upphandlingar med mera.


Förutom de uppenbara samordningsfördelarna i dagligt arbete är ett pris för samarbetet en tydlig signal om att detta är rätt väg att gå.

– Vilket erkännande för vårt arbete inom avfallsområdet i Västerbottens län, säger Elisabeth Johansson, Renhållningschef på UMEVA. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till det goda samarbetet!


Motivering Årets Återvinningskommun 2015

"Årets vinnare har satt fokus på samarbete för att komma högre upp i avfallshierarkin. Man har tillsammans med flera externa aktörer lyckats skapa spännande aktiviteter med återanvändning som tema och satsat pengar på en gemensam samrådsgrupp kring avfallsfrågor. Insamlingsvolymerna stiger och ligger i många materialslag över rikssnittet och därmed ökar återvinningen."


Bland de övriga nominerade till priset fanns förutom Samrådsgrupp Avfall Örebro stad och Göteborg stad. Priset delades ut av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna ÅI, Elmia Avfall & Återvinning och Scanvaegt systems.


Fakta Återvinningsgalan

Avfalls- och återvinningsbranschen är en av de snabbaste växande marknaderna i Sverige och Europa. Svenskt kunnande och tekniska lösningar i främsta ledet vad gäller omhändertagande, behandling och insamling av avfall. Tillväxten ökar och trenden ser inte ut att vika av de närmaste åren med tanke på all den klimat- och miljödebatt som pågår i samhället idag.


Därför instiftades 2007 ”Swedish Recycling Awards” för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar, som gjort avtryck i såväl företagets eller kommunens ekonomi som miljö.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se