UMEVA
2017-11-15

200 ton spolas felaktigt ned i toaletterna

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Umeå och Vindelns kommuner orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk och pumpstationer.­

 

‑ Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en påfrestning på vårt reningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Robert Hanson, VA-chef på Vakin.

 

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, med översvämningar och efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall. Ett avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och transporteras till förbränning. Totalt rensas ca 1,8 kg skräp per person och år bort från reningsverken i Umeå och Vindelns kommuner.

 

- Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland bränningsbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Robert Hansson.

 

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov.

 

Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Illustration av Louise Winblad

Vår film om fulspolning, och vad som ska och inte ska spolas ned i toaletten.

Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se